Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze offertes, leverings- en betalingsvoorwaarden de algemene Metaalunievoorwaarden gedeponeerd onder nr. 1501/91 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van toepassing:

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ¬©Metaalunie.